Since

2013

GIỚI THIỆU

 Tầm nhìn và Sứ mệnh 

HTB1W5_8JWSWBuNjSsrbq6y0mVXal.png

1. Lấy chất lượng, thời gian giao hàng đúng hẹn làm cam kết với khách hàng.

2. Lấy ý thức, quan tâm bảo vệ môi trường và cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động.

3. Lấy trách nhiệm, quan tâm lợi ích, đãi ngộ và phát triển CB-CNV làm phương châm.

4. Lấy sự đồng hành, giữ cam kết cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài.

5. Lấy sự khác biệt vượt trội, tri thức sáng tạo làm nền tảng cho sự phát triển.

6. Lấy lợi ích dài hạn để thỏa mãn cho các cổ đông.

logo Dogoxanh.png